Info: 06 46 171 393 - Marjan Alkema

Remedial teaching

Remedial teaching, altijd maatwerk

Gaat de ontwikkeling van uw kind niet zoals verwacht? Dan kunnen er mogelijk leerproblemen en/of leerstoornissen zijn.

Leerlingen met leerproblemen hebben meer dan gemiddeld moeite met spellen, lezen, rekenen of taalbegrip in het algemeen. Deze leerlingen zitten vaak niet goed in hun vel. Want hoe ze ook hun best doen, het lukt gewoon niet.

Lokaal1A Studiecoaching weet dat ieder leerprobleem een oorzaak heeft. Zo kunnen bijvoorbeeld sociaal-emotionele problemen een oorzaak zijn, maar ook een leerachterstand, taalachterstand of een leer- of ontwikkelingsstoornis zoals dyslexie. Met Remedial Teaching sporen wij de oorzaak van het leerprobleem van uw kind op en pakken wij het aan.

Remedial Teaching Lokaal 1A Studiecoaching:

• Gespecialiseerde begeleiding van leerlingen met leerproblemen;
• Wij leren uw kind hoe het met zijn leerprobleem het onderwijs op eigen niveau en op eigen school kan blijven volgen;
• Wij brengen de inhoudelijke kennis en sociale vaardigheden weer op het juiste niveau;
• Wij leren uw kind handige strategieën om verschillende vragen en problemen op te lossen.

Individuele sessie van 1 uur: € 45,00

Scroll to Top