Info: 06 46 171 393 - Marjan Alkema
 • Moet uw kind in een vak bijgespijkerd worden?

  Wij begeleiden vanuit betrokkenheid, persoonlijk en positief stimulerend. Wij bieden daartoe optimale leeromstandig- heden, een huiselijke sfeer en duidelijke regels.

 • Is uw kind faalangstig of heeft het hulp nodig bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden?

  Lokaal 1A is er voor kinderen in het basisonderwijs en leerlingen op het VMBO, HAVO en VWO/Gymnasium.

 • Heeft uw kind moeite met het plannen van huiswerk?

  Voor ons is elk kind uniek! Na een gesprek met ouders en kind maken we samen een plan op maat. Hierin staan individuele leerdoelen en een planning.

 • Betrokken, persoonlijk, positief: Lokaal 1A

  Succes maak je zelf. Wij helpen jouw kans van slagen vergroten.

 • Moet uw kind in een vak bijgespijkerd worden?

  Wij begeleiden vanuit betrokkenheid, persoonlijk en positief stimulerend. Wij bieden daartoe optimale leeromstandig- heden, een huiselijke sfeer en duidelijke regels.

 • Kan uw kind ondersteuning gebruiken bij het voorbereiden van toetsen of examens?

  Een regelmatige voortgangsrapportage naar ouders vinden we belangrijk. We stemmen, als u dat wenst, af met de school van uw kind.

Studiebegeleiding bij Lokaal 1A

omdat wij weten hoe belangrijk professionele begeleiding is

 
 

Veel scholieren worstelen met hun huiswerk. Ze hebben geen zin, hebben moeite met concentreren, zijn niet voldoende gemotiveerd of hebben problemen met de leerstof.
Wat de oorzaak ook is, geen huiswerk maken vertaalt zich al snel in slechte schoolresultaten. Dat is jammer. Want het kan ook anders.

Ouders voelen zich vaak verplicht om het huiswerk van hun kinderen te controleren. Door de nieuwe onderwijsmethodes is het voor ouders niet altijd even gemakkelijk om te helpen bij het huiswerk, ook al zijn ze hoog opgeleid.

Niet zelden wordt de sfeer in huis negatief beïnvloed door de eeuwige discussies over het huiswerk. Dat is niet nodig. Wij durven te zeggen dat huiswerk maken leuk kan zijn. Wij kunnen ervoor zorgen dat huiswerk in uw gezin geen issue meer is en dat de schoolresultaten van uw kind aanzienlijk verbeteren.

Hoe wij werken

Wij geloven in ieder kind en wij begrijpen dat ieder kind wel eens wat extra hulp kan gebruiken. In een gezellige huiselijke omgeving bij onze locaties in Vught en 's-Hertogenbosch begeleiden wij de scholieren op een professionele manier bij hun huiswerk.

Onze studie-begeleiders zijn altijd aanwezig om vragen te beantwoorden en steun te bieden bij het ‘leren leren’.
En als het huiswerk bij Lokaal 1A klaar is, dan is het ook écht klaar en hebben de leerlingen vrij.

Wat wij belangrijk vinden

Wij gaan resultaatgericht te werk met focus op gepersonaliseerde studiebegeleiding. Dat betekent dat wij optimale leeromstandigheden willen creëren. Daar horen voor ons duidelijke regels bij. Maar ook rust en orde.
Uw kind moet zich prettig, vertrouwd en veilig voelen bij ons.

Wat wij willen bereiken voor uw kind

Als het niet zo goed gaat op school, kan uw kind zich onzeker gaan voelen. Er kan een neergaande spiraal ontstaan.

Met een persoonlijke studiebegeleiding op het juiste moment en op de juiste manier zullen de schoolresultaten verbeteren.

De cijfers gaan omhoog, het plezier in school komt terug en uw kind bloeit weer op.

 

Scroll to Top